ما فناوری‌هایمان را برای زندگی بهتر با شما شریک می‌شویم

در سال‌های اخیر، دانشگاه صنعتی شریف، بیش از پیش، به خلق ارزش از نوآوری‌های برخاسته از دستاوردهای پژوهشی و ایجاد انتفاع اقتصادی و تأثیرگذاری بر اجتماع اهمیت می‌دهد چرا که نیل به این هدف امروزه از شاخص‌های مهم و کلیدی کارآمدی و تأثیرگذاری دانشگاه‌ها محسوب می‌شود. باید توجه داشت که پیشروی در این مسیر نیازمند ارائه‌ی تسهیلات و حمایت است، نیازمند تمرکز فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه به حل مسائل واقعی است به طوری‌که اساتید و دانشجویان با چگونگی جهت‌دهی پژوهش‌های خود برای دستیابی به یک محصول نوآورانه آشنا بوده و بتوانند نهایت بهره را از تسهیلات ارائه شده از زیست‌بوم نوآوری دانشگاه ببرند.

دفتر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه صنعتی شریف در تعامل با اساتید و پژوهشگران سعی دارد نوآوری و فناوری‌های توسعه یافته در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی را به عنوان راه‌حلی برای نیازهای موجود به جامعه ارائه کند. ما همراه با شما برای تقویت زیست‌بوم نوآوری شریف تلاش می‌کنیم و دستاوردهای پژوهش و فناوری را به زندگی می‌بریم.

خدمات برای صنایع و سازمان‌ها

توسعه محصول
مشاوره فنی و مهندسی
عاملیت چهارم
انتقال فناوری
جذب استعدادها
آموزش‌های تخصصی
خدمات آزمایشگاهی
درخواست فناوری

فناوری‌های در دسترس

خدمات برای اعضای دانشگاه

technology
حمایت از تجاری ‌سازی محصول
conceptual
حمایت از ثبت دارایی‌های فکری
marketing
بازاریابی فناوری

مقالات​​