عاملیت چهارم

دانشگاه صنعتی شریف با توجه به توانمندی در حوزه‌ی فناوری و سابقه‌ی طولانی مشارکت در طرح‌های عظیم صنعتی و همککاری با شرکت‌های صاحب نام، به عنوان عاملیت چهارم در قراردادهای خرید خارجی، انتقال تکنولوژی از خارج کشور، مشاوره‌های فنی مهندسی و عارضه‌یابی و بهبود فرآیندهای صنعتی، آماده‌ی همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌باشد.

شیوه‌ی همکاری دانشگاه با صنایع در چارچوب قرارداد عاملیت چهارم

دانشگاه صنعتی شریف دارای توانمندی اجرای گستره‌ی وسیعی از خدمات فنی مهندسی و مشاوره‌های مدیریتی، ذیل قراردادهای عاملیت چهارم و مشاوره دارا می‌باشد. برخی از این توانمندی‌ها عبارتند از:

  • ارائه‌ی خدمات آزمایشگاهی و تست استاندارد
  • شناسایی و نظارت بر پیمانکاران و مجریان پروژه‌ها
  • ارائه‌ی خدمات پژوهشی، توسعه‌ی فناوری، مشاوره و نظارت
  • ارائه‌ی خدمات طراحی، مهندسی و نظارت بر اجرا
  • ارائه‌ی خدمات ارزیابی و صدور گواهی تأییداین خدمات قابل ارائه به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و …. می‌باشد.

نمونه‌های موفق

train