گرنت : ارایه پلتفرم نرم افزار محور شبکه مخابراتی نسل پنجم

استاد : دکتر خلج
دانشکده و گرایش : مهندسی برق
سال آغاز به کار پروژه : 1396

توضیحات


هدف از این طرح، طراحی و پیاده سازی یک پلتفرم End-to-End شبکه موبایل است که کل مسیر مخابراتی از ایستگاه پایه (ENodeB)  تا هسته شبکه موبایل (Core Network) را شامل شده و این مسیر را بطور کامل بصورت نرم افزاری پیاده سازی میکند. با پیاده سازی این پلتفرم، کلیه Functinality های شبکه موبایل قابل راه اندازی و ارزیابی خواهد بود. پلتفرم ارایه شده که قابلیت Opensource دارد میتواند بعنوان مرجعی برای ارزیابی تمامی ساختارهای نوین مخابراتی و بطور خاص 5G باشد. در این پروژه در کنار انکه بخشهای مختلف یک شبکه موبایل پوشش داده میشود ، تمرکز اصلی بر روی بخشهای Edge و CRAN خواهد بود که انتظار میرود در آینده ارزش افزوده قابل توجهی را در داخل کشور تولید نماید  و ساختارهای بسیار متنوع ارزش افزوده بر مبنای آنها به بازار عرضه گردد. در ضمن با توسعه استانداردهای موبایل به سمت 5G  در سالهای آینده، این بستر نیز میتواند برای پیاده سازی این استانداردهای در مسیر توسعه از نسل چهارم به نسل پنجم به کار گرفته شود.