گرنت : طراحی مواد پیشرفته جدید و شناخت پدیده های نوظهور توپولوژیک در سیستمهای الکترونی

استاد : دکتر عبدالله لنگری – دکتر مهدی کارگریان
دانشکده و گرایش : مهندسی فیزیک
سال آغاز به کار پروژه : 1396

توضیحات

هدف ما طراحی مواد جدید توپولوژیک با قابلیت‌های منحصر بفرد در ترابرد الکترونی، مغناطیسی، اسپینترونیک و کاربردهای آن در طراحی بیت‌های کوانتومی می باشد. ما قصد داریم (1) موادی توسعه دهیم که فازهای بدیعی دارند مانند نیمه رساناها و ابررساناهای توپولوژیک، (2) نقش برهم کنش اسپین-مدار و همبستگی الکترونی در تشکیل این مواد جدید را بطور دقیق فرمول بندی کنیم و (3) سازکاری را برای کنترل خواص این مواد پیدا کنیم ، مثلا پیشنهاد کنیم در چه موادی و چگونه با تغییر تنش ها بین لایه ای میتوان به خواص مطلوب دست یافت. این طرح از مبانی بنیادی و ریاضی فازهای توپولوژیک و گذار فازهای کوانتومی آغاز و به توسعه مواد جدید با خصوصیت منحصربفرد در لایه های نازک و تکنولوژی نیمه رساناها منجر خواهد شد. هدف نهایی این است که حالت‌های جدیدی از مواد با تأکید بر کنترل پذیری آن را به سایر محققین چون فیزیکدانان تجربی ، مواد و  شیمی معرفی کنیم.