دفتر ثبت اختراع

معرفی

دفتر ثبت پتنت دانشگاه صنعتی شریف با همکاری کانون پتنت ایران خدمات مشاوره، پشتیبانی و پیگیری را جهت ثبت اختراع بین‌المللی به اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ارائه می‌نماید.

شایان ذکر است که در سند پتنت نام اساتید و دانشجویان در قسمت مخترعین (Inventors) و نام دانشگاه و مخترعین به صورت مشترک در قسمت مالکین (Assignee) ذکر خواهد شد.

حمایت‌های دفتر پتنت دانشگاه صنعتی شریف از مخترعین

 1. تسهیلات فرایندی
  • خدمات مشاوره برای آشنایی با روند ثبت پتنت و تکمیل فرم‌های اطلاعات اختراع
  • پرداخت هزینه اولیه به مبلغ 1000 دلار برای قرارداد با کانون پتنت
  • پیگیری فرایند ثبت پتنت تا مراحل نهایی
 2. تسهیلات تشویقی
  • اساتید در صورت پذیرش نهایی پتنت (گرنت نهایی) از امتیازات پژوهشی مرتبط بهره‌مند خواهند شد.
  • دانشجویان در صورت پذیرش اولیه طرح توسط کانون پتنت ایران و تایید آن در شورای فناوری دانشگاه، گواهی مرتبط را از دانشگاه دریافت خواهند کرد.
  • شایان ذکر است که جایزه تشویقی به مبلغ 30 میلیون ریال پس از گرنت نهایی توسط کانون پتنت ایران به مخترعین پرداخت خواهد شد.
 3. تسهیلات بازاریابی
  • در صورت گرنت نهایی اختراع، مراحل بازاریابی و تجاری‌سازی طرح توسط دفتر توسعه فناوری دانشگاه مورد پشتیبانی قرار خواهد گرفت.

اطلاعات تماس

شماره تماس: 02166166304 و 02166072582

پست الکترونیک: patent@sharif.edu