‫ توسعه محصول

توسعه‌ی محصول یا به عبارتی مدیریت محصولات جدید فرآیند خلق و تجاری‌سازی محصولات جدیدی است که شامل طراحی مفهومی، طراحی پایه و جزئی، ساخت و بازاریابی آن است.

دانشگاه صنعتی شریف در طی سالیان متمادی در قالب مدل‌های همکاری مختلف به سفارش صنایع و سازمان‌ها در حوزه‌ی توسعه‌ی محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته فعالیت داشته است. مدل‌های همکاری در حوزه‌ی توسعه محصول به شرح زیر است:

  1. قراردادهای ارتباط با صنعتدر چارچوب قرارداد ارتباط با صنعت محصول و دانش فنی به سفارش صنعت و با هزینه‌ی صنعت در دانشگاه توسعه می‌یابد. در این چارچوب مالکیت معنوی محصول متعلق به کارفرما است.تعهدات دانشگاه در ذیل قرارداد ارتباط با صنعت، ارائه ضمانت‌نامه، پیگیری مسائل مالی و حقوقی قرارداد، کنترل پروژه و ارائه مفاصاحساب بیمه است.
  2. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک:در این روش دانشگاه و صنعت به صورت مشترک بر روی توسعه‌ی محصول و با فناوری خاص سرمایه‌گذاری کرده و در چارچوب شرکت مشترک از منافع مادی و معنوی آن بهره‌مند می‌شوند.
  3. قرارداد تضمین خرید:در برخی از حوزه‌ها که توسعه محصول همراه با ریسک فناوری است، در صورت ارائه‌ی تضمین خرید از سوی صنعت، با سرمایه‌گذاری دانشگاه، توسعه محصول انجام می‌پذیرد و در صورت رسیدن محصول به استانداردهای فنی مدنظر صنعت، دانش فنی فروخته به کارفرما فروخته می‌شود.

نمونه‌های موفق

storage platform sabamoein