‫ سرمایه‌گذاری خطرپذیر

امروزه در اکوسیستم کارآفرینی کشور ، نهادهای متفاوت سرمایه گذاری به وجود آمده است. این سرمایه گذاران شامل سرمایه گذاران نیک اندیش، صندوق های سرمایه گذاری جسورانه بورسی و سرمایه گذاران خطرپذیر در مراحل زودهنگام و بلوغ، شتابدهنده ها و صندوقهای پژوهش و فناوری و … است. یکی از راه های اصولی و قابل پیشنهاد برای صنایعی که قصد دارند تا در اقتصاد دانش بنیان فعال باشند و از این طریق به اقتصاد کشور رونق ببخشند، سرمایه گذاری در این نهادهای سرمایه گذاری موجود با مدل های همکاری علمی و تجربه شده در سطح دنیاست. یکی از این مدل‌های همکاری سرمایه‌گذاری همگام یا Joint Venture است. در این نوع سرمایه‌گذاری، صنعت متعهد می‌شود که با شرایطی خاص اگر یک سرمایه‌گذار خصوصی در یک موضوع سرمایه‌گذاری انجام دهد، مبلغی نیز توسط آن نهاد در همان موضوع و با همکاری با سرمایه گذار خصوصی به‌صورت مشترک سرمایه گذاری خواهد شد. با استفاده از این روش علاوه بر ارائه خدمت تأمین مالی توسط آن نهاد حاکمیتی، موضوعات خاصی که سرمایه گذاران خصوصی سخت‌تر به آن ورود می‌کنند نیز در اکوسیستم زیست خواهند کرد و دانش و تجربه بخش خصوصی نیز در هدایت سرمایه تأمین شده در مسیر درست به کار گرفته خواهد شد.

برنامه‌ی توسعه و انتقال فناوری دانشگاه صنعتی شریف با بهره‌گیری از این مدل همکاری، آماده است تا با آن دسته از صنایعی که قصد دارند تا بر روی کسب‌وکارهایی که ارتباط مستقیم با فعالیت‌های آنان دارد، در چارچوب سرمایه‌گذاری همگام، صندوق مشترک تأسیس کند.

مزیت ایجاد این صندوق مشترک با دانشگاه صنعتی شریف دسترسی به یک زیست‌بوم نوآوری پویا متشکل از منابع انسانی با استعداد اعم از اساتید و دانشجویان، شرکت‌ها و استارتاپ‌های زایشی از دانشگاه و تیم‌های فناوری است که در زمینه‌ی توسعه‌ی فناوری‌های پیشرفته فعالیت می‌کنند.

اصولا برای تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته 6 عامل اصلی زیر تأثیرگذار می‌باشد:

  1. تأمین مالی
  2. تخصص در حوزه‌ی کسب‌وکار
  3. دسترسی به امکانات و زیرساخت‌ها
  4. دسترسی به استعدادها
  5. تخصص در حوزه‌های فنی
  6. دسترسی به بازار

صنایع به طور عمده در زمینه‌های تأمین مالی، تخصص در حوزه‌ی کسب‌وکار، تخصص در زمینه‌ی فنی و دسترسی به بازار مزیت دارند. از طرفی دانشگاه‌ها و مشخصا دانشگاه صنعتی شریف در حوزه‌ی استعدادها، دسترسی به امکانات و زیرساخت‌های توسعه‌ی فناوری دارای مزیت می‌باشد. لذا هم‌افزایی میان دانشگاه صنعتی شریف و صنایع در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری مشترک بر روی توسعه‌ی محصولات پیشرفته و نوآورانه با ریسک پایینی توأم می‌باشد.