‫ خدمات فنی مهندسی

خدمات مشاوره فنی مهندسی، یکی از ابزارهای بسیار مهم و تأثیرگذار برای در دسترس قرار دادن دانش و توانمندی‌های اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف به سازمان‌ها و صنایع خارج از دانشگاه از جمله دولت، بخش عمومی غیردولتی و کسب‌وکارهای خصوصی است. خدمات مشاوره فنی مهندسی به عنوان پایه‌ای ترین خدمت فناورانه دانشگاه به سازمان‌ها برای حل مسائل و چالش‌های آنان می‌باشد. استقرار تیم‌های پژوهشی با زمینه‌های فعالیت میان‌رشته‌ای بنیان خدمات فنی مهندسی دانشگاه را شکل می‌دهد.

دسترسی به بیش از 450 عضو هیئت علمی، بیش از 80 هسته پژوهشی،49 دفتر خدمات فناوری و هم‌چنین شبکه آزمایشگاه مرکزی در زیست‌بوم نوآوری و فناوری دانشگاه این اطمینان را برای سازمان‌ها ایجاد می‌نماید تا بتوانند برای موجهه با چالش‌ها و مسائل خود که نیاز به اتخاذ راهکارهای تخصصی و چابک دارد، دانشگاه صنعتی شریف را به عنوان یک همکار مطمئن در کنار خود داشته باشند.

برخی از خدمات فنی مهندسی دانشگاه عبارتند از:

  1. تهیه گزارش‌های تخصصی درباره‌ی چالش‌های فنی یا تجاری کسب‌وکارها
  2. تحلیل پتنت و ارزیابی موشکافانه فنی فناوری‌های نو
  3. ارائه مشاوره بر اساس مشاهدات میدانی متخصصین دانشگاهی
  4. خدمات عارضه‌یابی سازمان
  5. ارزیابی و عارضه‌یابی فرآیندهای فنی و صنعتی
  6. تحلیل و تصویر کلان داده‌ها

نمونه‌های موفق

borj metro