درخواست فناوری

جامعه صنعتی و صنعتگران، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادها، کارخانه‌ها و هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری که نیازمند فناوری‌/ محصول می‌باشد، می‌تواند درخواست خود را در این صفحه بارگذاری نماید تا در اسرع وقت، درخواست ایشان در خانواده فناوری شریف، مطرح و پیگیری شود.